Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin

Historia spółdzielni

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin firma

Historia Zakładu Mleczarskiego w Jarocinie nierozerwalnie związana jest z dziejami naszego kraju. Jego początki datuje się na rok 1887, w którym to Wielkopolska już od ponad stu lat znajdowała się pod Zaborem Pruskim a założyciele ówczesnej spółdzielni legitymowali się narodowością niemiecką. Spółdzielnia funkcjonowała sprawnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego w II RP. Przetrwała dwie kolejne wojenne zawieruchy w latach 1914-18 oraz 1939-45 przy czym ta druga, przyczyniła się do jej modernizacji i rozwoju. Nowy system społeczno-gospodarczy po II wojnie światowej przyniósł nacjonalizację mleczarni i przekształcenie jej w przedsiębiorstwo państwowe. Powrót do idei spółdzielczości następował stopniowo od 1981 i pokrywał się właściwie czasowo ze zmianami zachodzącymi w tym czasie w Polsce. Tak jak dla całej polskiej gospodarki, również dla Spółdzielni Mleczarskich lata dziewięćdziesiąte były trudnym okresem przejściowym. Lepsze, choć nie pozbawione nowych przeszkód do pokonania w ramach prowadzonej działalności okazały się lata po 2004 roku, kiedy to Polska stała się Członkiem Unii Europejskiej, a przed naszą Spółdzielnią otworzyły się szerokie wody wspólnego rynku.

Obecnie, po zmodernizowaniu i zakupach nowych linii technologicznych, OSM Jarocin jest znanym i cenionym producentem wysokiej jakości wyrobów mleczarskich.

Dla umocnienia swojej pozycji na rynku i zagwarantowania najwyższej jakości oferowanych wyrobów, dodatkowo wdrożony został system HACCP, który jest udokumentowanym systemem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Kontakt

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin

ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin

tel. centrala +48 (62) 747 35 77, +48 (62) 747 35 78, +48 (62) 747 24 59

fax wewn. 123